Wie zijn wij?

De 1e Montessorischool Alkmaar biedt Montessorionderwijs waarbij elk kind individueel wordt ondersteund op basis van zijn of haar aanleg, interesses en leerniveau. Montessorileiders begeleiden de kinderen met oprechte interesse en stimuleren zelfstandig leren en groeien.

Sociale verbondenheid staat centraal in onze schoolgemeenschap. Kinderen leren samenwerken en elkaar helpen in combinatiegroepen, terwijl positief gedrag wordt gestimuleerd en een veilige omgeving wordt gecreëerd. Ouders worden actief betrokken bij het schoolleven van hun kind.

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van elk kind in zijn eigen tempo. Kinderen worden aangemoedigd om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken, ondersteund door uniek montessorimateriaal en geïntegreerde vakken.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke aspecten van de schoolcultuur. Respect voor diversiteit wordt bevorderd en er wordt een inclusieve omgeving gecreëerd waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Met trots en toewijding streven de montessorileiders naar het maximale voor elk kind. Door differentiatie en maatwerk worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om nieuwsgierig te blijven, wat wordt bevestigd door hoge uitstroomcijfers.

De Montessori Peuterklas biedt een gerichte voorbereiding op de schooltijd voor kinderen vanaf twee jaar, waarbij spelenderwijs kennismaken met de montessorivisie en leeftijdsgenootjes centraal staat.