Kinderraad

Al vier jaar lang is onze school gezegend met een inspirerend initiatief: de Kinderraad. Deze raad bestaat uit enthousiaste kinderen afkomstig uit diverse groepen binnen onze schoolgemeenschap.

De Kinderraad komt ongeveer eens in de zes weken samen met de locatieleider, Sandra, om te praten over allerlei zaken die spelen binnen onze school. Dit overleg biedt een waardevolle gelegenheid om te reflecteren op het reilen en zeilen van de school en om belangrijke beslissingen te nemen.

De leden van de Kinderraad zetten zich in voor verschillende kwesties, waarbij hun inzet en betrokkenheid een wezenlijk verschil maken. Zo buigen ze zich onder andere over het belangrijke onderwerp van EHBO voor kinderen, zorgen ze voor nieuw speelgoed op de speelplaats tijdens de pauzes, verzamelen ze ideeën die medeleerlingen aandragen voor verbeteringen binnen de school, en houden ze een wensenlijstje bij voor nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze onderwerpen waarover de Kinderraad zich buigt. Hun inspanningen dragen bij aan een dynamische en inclusieve leeromgeving waarin de stemmen van alle leerlingen gehoord worden.