Ouderraad

De ouderraad van de 1ste Montessorischool Alkmaar wordt gevormd door ongeveer 5 ouders/verzorgers van onze school.

Ons streven is om vertegenwoordiging te hebben van alle groepen binnen de school in de ouderraad.

Onze voornaamste taken zijn het ondersteunen van de leerkrachten en het organiseren van zowel grote als kleine evenementen gedurende het hele schooljaar. Hierbij valt te denken aan activiteiten zoals het verstrekken van schoolfruit, het coördineren van het fietsexamen, het bevorderen van ouderbetrokkenheid, het beheren van de ouderbijdrage, het onderhouden van het schoolplein, het bakken van pepernoten, het organiseren van het kerstfeest, voorleessessies, koffieochtenden, en nog veel meer. Natuurlijk staan wij open voor alle ideeën die ouders willen aandragen!

Wij willen benadrukken dat de ouderraad toegankelijk is voor alle ouders, zodat wij als een verlengstuk kunnen dienen voor iedereen die een idee heeft of een vraag wil stellen.